لیست قیمت خدمات

نسخه ادوب کانکت ۱۱ – ۲۰۲۱

لیست پلن های اشتراکی و اختصاصی

_

پلن شماره ۱ – اشتراکی

۵۰.۰۰۰ تومان / ماهانه

 • 15 کاربر همزمان
 • تعداد کلاس - 1
 • 3 وب کم همزمان
 • ضبط وبینار
 • سرور اشتراکی
 • سرور داخل ایران
 • ترافیک نیم بهاء
 • پشتیبانی آنلاین
 • تحویل 1 الی 4 ساعت

پلن شماره ۲ – اشتراکی

۷۰.۰۰۰ تومان/ ماهانه

 • 25 کاربر همزمان
 • تعداد کلاس - 1
 • 3 وب کم همزمان
 • ضبط وبینار
 • سرور اشتراکی
 • سرور داخل ایران
 • ترافیک نیم بهاء
 • پشتیبانی آنلاین
 • تحویل 1 الی 4 ساعت

پلن شماره ۳ – اشتراکی

۱۰۰.۰۰۰ تومان/ ماهانه

 • 45 کاربر همزمان
 • تعداد کلاس - 1
 • 3 وب کم همزمان
 • ضبط وبینار
 • سرور اشتراکی
 • سرور داخل ایران
 • ترافیک نیم بهاء
 • پشتیبانی آنلاین
 • تحویل 1 الی 4 ساعت

پلن شماره ۴ – اشتراکی

۲۰۰.۰۰۰ تومان/ ماهانه

 • 110 کاربر همزمان
 • تعداد کلاس - 2
 • 3 وب کم همزمان
 • ضبط وبینار
 • سرور اشتراکی
 • سرور داخل ایران
 • ترافیک نامحدود
 • پشتیبانی آنلاین
 • تحویل 1 الی 4 ساعت

پلن شماره ۵ – اختصاصی

۸۵۰.۰۰۰ تومان / ماهانه

 • 450 کاربر همزمان
 • ایجاد کلاس - نامحدود
 • امکان اتصال به مودل
 • امکان اتصال به وردپرس
 • سرور اختصاصی
 • اتصال به دامین شخصیYourWebSite.com
 • Web Service
 • گواهینامه SSL
 • سرور داخل ایران
 • ترافیک نیم بهاء
 • پشتیبانی آنلاین
 • هزینه راه اندازی = رایگان

پلن شماره ۶ – اختصاصی

۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان/ ماهانه

 • 1000 کاربر همزمان
 • ایجاد کلاس - نامحدود
 • امکان اتصال به مودل
 • امکان اتصال به وردپرس
 • سرور اختصاصی
 • اتصال به دامین شخصیYourWebSite.com
 • Web Service
 • گواهینامه SSL
 • سرور داخل ایران
 • ترافیک نیم بهاء
 • پشتیبانی آنلاین
 • هزینه راه اندازی = رایگان

پلن شماره ۷ – اختصاصی

۳.۲۰۰.۰۰۰ تومان/ ماهانه

 • 2000 کاربر همزمان
 • ایجاد کلاس - نامحدود
 • امکان اتصال به مودل
 • امکان اتصال به وردپرس
 • سرور اختصاصی
 • اتصال به دامین شخصیYourWebSite.com
 • Web Service
 • گواهینامه SSL
 • سرور داخل ایران
 • ترافیک نیم بهاء
 • پشتیبانی آنلاین
 • هزینه راه اندازی = رایگان

پلن شماره ۸ – اختصاصی

۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان / ماهانه

 • 3000 کاربر همزمان
 • ایجاد کلاس - نامحدود
 • امکان اتصال به مودل
 • امکان اتصال به وردپرس
 • سرور اختصاصی
 • اتصال به دامین شخصیYourWebSite.com
 • Web Service
 • گواهینامه SSL
 • سرور داخل ایران
 • ترافیک نیم بهاء
 • پشتیبانی آنلاین
 • هزینه راه اندازی = رایگان