تاثیر آموزش الکترونیکی در بهبود آموزش معلمان


تاثیر آموزش الکترونیکی در بهبود آموزش معلمان

شواهد به دست آمده از بررسی‌های تحقیقاتی نشان از آن دارد که فنون تدریس و نوع تفکر معلمان، بر بکارگیری آموزش الکترونیکی و در نتیجه پیشرفت دانش‌آموزان تاثیر بسزایی دارد.

دانش معلمان: روش بکارگیری آموزش الکترونیکی در کلاس درس تحت تاثیر دانش معلمان درباره تحت تاثیر دانش معلمان درباره موضوع مورد تدریس و نیز ارتباط فناوری اطلاعات با آن قرار دارد. بعضی از معلمان منابع فناوری اطلاعات را که به موضوع درسی خاصی مربوط است، انتخاب می‌کنند.

شواهد نشان می‌دهد، وقتی معلمان دانش خود را در زمینه موضوع درس و شیوه یادگیری دانش‌آموز به کار می‌بندند، به کارگیری فناوری اطلاعات بیشترین اثر مستقیم را برپیشرفت شاگردان می‌گذارد.

دانش مربوط به فن معلمی: باورها و ارزش‌های مربوط به فن آموزش یا روش تدریس معلم نقش مهمی در شکل دادن به فرصت‌های یادگیری از طریق فناوری ایفا می‌کند.

اعتماد معلمان در به کارگیری فناوری اطلاعات: اگر معلم سازماندهی دانش‌آموزان را بر مبنای فعالیت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات تنظیم کند، کارایی گروهی و فردی دانش‌آموزان نیز می‌تواند به موازات آن بیشتر باشد.

سازماندهی: اگر معلمان نتوانند تشخیص دهند که اتخاذ رویکردهای جدید تدریس، طرح درس و برنامه درسی، از جمله ضروریات تعامل است، در فرآیند یاددهی – یادگیری محدود خواهد شد.

به نقل از مجله رشد تکنولوژی، آموزش الکترونیکی به عنوان یکی از دستاوردهای عصر اطلاعات روز به روز گسترش می‌یابد، لذا با توجه به موانع و چالش‌های فراوان پیش روی آموزش الکترونیکی، لازم است سازمان‌ها و به خصوص مدارس، در استفاده از این فناوری جدی‌تر بکوشند.

پیشنهاداتی برای بهره‌گیری بیشتر از آموزش الکترونیکی ارائه می‌شود:

– برگزاری کلاس‌های آموزش ضمن خدمت برای معلمان، گردهمایی‌های علمی – آموزشی و همایش‌های تخصصی

– حمایت آموزش و پرورش و سایر سازمان‌ها از آموزش و یادگیری الکترونیکی

– آموزش عمومی مردم در زمینه فناوری اطلاعات و آگاه کردن مردم از این فناوری از طریق شبکه آموزشی صداوسیما

– دقت لازم در انتخاب محتوای مطالب آموزش الکترونیکی در مدارس

– استفاده از افراد دارای مهارت‌های مدیریتی و نظارتی در زمینه آموزش و یادگیری الکترونیکی در مدارس

– تشکیل کلاس‌های زبان انگلیسی و رایانه برای معلمان و کار کردن با رایانه، بهره‌مندی از متون علمی – تربیتی مولفان خارجی و آخرین دستاوردهای آموزشی و پرورشی و پژوهشی.

– تشکیل کلاس‌های زبان انگلیسی و رایانه برای دانش‌آموزان از دوره ابتدایی یا استفاده از بازی‌های رایانه‌ای

– تقویت فناوری نوین آموزشی در مدارس و اعطای اینترنت رایگان و ساخت ایمیل بری معلمان و شاگردان

– جایگزین کردن سی‌دهای آموزشی به جای کتاب‌های درسی و لغت‌نامه در نظام آموزی (غفاری، سایت شمیم آموزش و نوآوری).

– تشکیل گروه‌های کوچک پژوهش دانش‌آموزی در کلاس درس توسط معلمان تا فراگیرندگان از طریق نرم‌افزارهای مشارکتی درون و برون کلاسی، با نگارش و ویرایش، به نقد منصفانه فعالیت هم‌سالان خود بپردازند و ایده‌های تازه کشف کنند

برای توسعه کشور، گسترش آموزش و یادگیری الکترونیکی با قدرت و شتاب توصیه می‌شود، البته در این میان باید به برنامه‌ریزی راهبردی توجه ویژه مبذول داشت تا بتوانیم از حل مسائل و مشکلات متعدد فراروی پیاده‌سازی و توسعه این تحول نوین سربلند بیرون آییم.

مطالب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *